گروه صنعتی بوتان با هدف تنوع بخشیدن به سبد محصولات خود اقدام به خرید خطوط پیشرفته تولید رادیاتور پنلی نموده است.

رادیاتورهای پنلی تولید شرکت بوتان با برندهای گلدپن >ایرتورپن>ایوپن>کلاس پن>نیوکلاس پن>ای پن و اریل استار در حال عرضه به بازار مصرف می باشد.

شرکت بوتان پس از چندین سال تحقیق و ارزیابی کارخانجات متعدد تولید رادیاتور در نهایت تصمیم به خرید شرکت اذریانار ایستی سو نمود که از سال 1389 با سرمایه گذاری تولیدکننده ترکیه ای فعالیت خود را اغاز نموده بود و با سبد متنوعی از برنهای رادیاتور که به ان اشاره شد رهبر بازار رادیاتورهای پنلی است که محصولات این شرکت همواره به کیفیت عالی مشهور بوده است.